Co należy do zadań kierownika budowy

Co należy do zadań kierownika budowy
Kierownik budowy nadzoruje budowę domu jak też jest za nią odpowiedzialny. Musi zorganizować a także prowadzić budowę w ten sposób, aby była pewna a także zgodna z przepisami BHP.

Obowiązki kierownika budowy to poprowadzenie dokumentacji – zarejestrowanie budowy oraz wykonywanie wpisów do dziennika budowy a także wypełnianie napisanych tam instrukcji. Kierownik budowy akceptuje także poszczególne etapy robót – wejdź. Do tego, musi zagwarantować geodezyjne wytyczenie domu, a również należycie zabezpieczyć plac budowy. Musi zadbać o matrycę informacyjną oraz ogłoszenie z wiadomymi tyczącymi się bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W późniejszej fazie preparuje dokumentację powykonawczą budowli.
praca - panorama

Autor: Richard Grandmorin
Źródło: http://www.flickr.com
kwiaty na balkonie

Autor: Jean-François Gornet
Źródło: http://www.flickr.com
Kierownik budowy to jednostka, która oświadcza, że nasz dom został zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną a także przepisami oraz nadaje się do zamieszkania. Z owego względu winien brać udział w odbiorach poszczególnych etapów prac oraz zapewnić usunięcie prawdopodobnych niedokładności, usterek.

Zobacz też inne archiwum treści poruszających prezentowany temat – bez obaw – wejście za darmo, więc kliknij ten link!

Inwestor nie może osobiście zgłosić obiektu do odbioru, winien przyłączyć do niego deklarację kierownika budowy o skończeniu robót budowlanych – -> kliknij.

Kierownik budowy jest zobligowany dać inwestorowi 2 oświadczenia: pierwsze stwierdzające, iż obiekt został zrealizowany w zgodzie z projektem budowlanym, warunkami zezwolenia na budowę oraz regulacjami; drugie dotyczące uładzenia a także doprowadzenia do stanu „używalności” obrębu budowy, a także – innych lokalizacji wykorzystanych podczas budowy, np.

Zobacz ten link – to żadnych wątpliwości świetna propozycja, która z całą pewnością bardzo Cię zaintryguje. Nie czekaj więc i sprawdź już teraz.

drogi, sąsiedniej działki itd.

Na stanowisku kierownika budowy, przez wzgląd na rangę funkcji, inwestor winien zaangażować osobę obowiązkową i odpowiedzialną.