Co to jest przedmiarowanie oraz co powinien posiadać profesjonalny przedmiar?

Co to jest przedmiarowanie oraz co powinien posiadać profesjonalny przedmiar?
Przedmiar prac budowlanych to termin ściśle powiązany z przeprowadzaniem kosztorysów budowlanych. Co pewien czas wchodzą w życie nowsze zapisy, które wprowadzają ważne zmiany, które tyczą się opracowania przedmiaru.
Aktualnie przedmiar robót budowlanych wykonuje się jedynie w obszarze zamówień powszechnych i regulacje te dotyczą przedmiarowania jako części składowej dokumentacji projektowej, która określa przedmiot zlecenia i wszystkich prac budowlanych.

Przedmiar to również podstawa opracowania kosztorysu. Zasady opracowywania przedmiaru w jego początkowym znaczeniu były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w kwestii opracowywania zakresu i formy konkretnej dokumentacji projektowej wykonania czy też odbioru robót budowlanych. Zgodnie z ustawą, przedmiarowanie jest częścią składową dokumentacji, która opisuje zamówienie, które tyczy się wykonania robót konstrukcyjnych. Naturalnie według ustawy Prawo Budowlane.

przedmiarowanie

Autor: INVADO
Źródło: INVADO
Znaczy to, że przedmiar jest opracowaniem, które musi być przekazywane przez zamawiającego prace, a na podstawie jakiego wykonujący roboty na wniosek strony zamawiającej sporządza kalkulację ceny danej oferty.

Czy masz wątpliwości? (http://www.heliodon.pl/) Nie krępuj się! My na pewno uszanujemy każdą chęć kontaktu. Więc oczekujemy na oceny od Ciebie.

Umieszczenie przedmiotu prac budowlanych oznacza zerwanie z wcześniej funkcjonującymi rozwiązaniami określającymi przedmiar jako część składową kosztorysów. Zgodnie z ustawą przedmiar powinien zawierać wykaz przewidywanych prac podstawowych, oczywiście w kolejności technologicznej razem z ich bardzo dokładnym omówieniem lub spisem podstaw, które taki opis definiują. Powinny też być określone odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania oraz odbioru prac budowlanych.

Muszą być tam wliczone również wyliczenia oraz zestawienia ilości jednostek przedmiarowych.

Aby uzyskać nowe dane na opisywane zagadnienie sięgnij po szczegóły (https://fly-pro.pl/poszukiwania-dronem/) – one na pewno też Cię zaabsorbują. Zobacz to samodzielnie.

Przedmiarowanie zawsze musi być złożone z karty tytułowej, spisu robót budowlanych oraz tabeli przedmiaru tych prac.