Jakiego typu pozwoleń potrzeba, żebypostawić wiatę? Jakiego rodzaju przepisy to warunkują, o czym trzeba pamiętać?

Jakiego typu pozwoleń potrzeba, żebypostawić wiatę? Jakiego rodzaju przepisy to warunkują, o czym trzeba pamiętać?
Czy do zbudowania wiaty trzeba stosować takie same przepisy, które obowiązują dla budynków o charakterze gospodarczym? Warunkuje to rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim muszą podlegać budynki oraz ich położenie? Jednocześnie ciekawe jest jaka właściwie musi byś cała powierzchnia wiaty, jak duża odległość od granicy, oraz czy taka sama jak dla budynków ze ścianami?

Warunki postawienia wiaty określa prawo budowlane. Każda osoba, która chce postawić wiatę jako osobno stojącą budowlę, która nie będzie budynkiem, to znaczy nie jest na stałe połączona z podłożem musi mieć świadomość, iż na zbudowanie wiaty w rozumieniu prawa budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

budowa wiaty

Autor: ABRE EVOLUTION
Źródło: http://www.flickr.com/photos/arbre_evolution/3837878801/

Odnośnie wielkości, to maksymalna powierzchnia budowli to 25 mkw, zaś całkowita liczba wolno stojących parterowych zabudowań gospodarczych, to znaczy również wiat na działce nie powinna przekraczać dwóch na każde 500 mkw naszej działki.
Budowa wiaty wymaga zezwolenia ze strony odpowiedniego organu, czyli starostwa.

Nie ociągaj się – aktualny tekst (http://www.kamieniarstwo.pl/blaty-parapety-schody/) już jest zamieszczony na naszej stronie. Wejdź w poniższy link i wtedy znajdziesz ogrom dopełniających treści na temat naszego ciekawego wątku.

W tym celu powinno się złożyć zgłoszenie oraz załączniki. Powinno to być świadczenie osoby zgłaszającej o istniejącym prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych, kopia mapy zasadniczej, na której zaznaczona zostanie lokalizacja planowanej inwestycji,

działka rekreacyjna

Autor: Metrohouse & Partnerzy S.A.
Źródło: Metrohouse & Partnerzy S.A.

a także szkic oraz parametry techniczne mającego powstać obiektu budowlanego. Inną kwestią jest, jak nasza wiata będzie wyglądać, jeżeli chcielibyśmy, aby była naprawdę estetyczna musimy skorzystać z usług odpowiedniej firmy, przykładowo wiaty drewniane Wrocław. Przydatna strona, warto zajrzeć: nasza propozycja wiaty drewniane Wrocław.

Zgłoszenia należy dokonywać przed datą zaplanowanego początku robót budowlanych, a pracę nawet można zacząć jeżeli w terminie trzydziestu dni od dnia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Znaczy to, iż jest to wniosek właściwie o milczącą akceptację starostwa, to znaczy jeśli organ nie da nam sprzeciwu to mamy zielone światło do podjęcia robót budowlanych. Tak jak już powiedzieliśmy zastanawiając się nad wiatą należy koniecznie zapamiętać, żeby zdecydować się na coś naprawdę trwałego, od zaufanego przedsiębiorstwa, bo sami możemy zrobić to to źle, użyć kiepskich surowców jak sklejka. Znacznie więcej informacji znajdziesz na tej stronie najlepsza sklejka.