Oczyszczalnie gruntowo-roślinne, są najnowszymi rozwiązaniami unieszkodliwiania zanieczyszczeń płynnych z gospodarstw domowych

Oczyszczalnie  gruntowo-roślinne, są najnowszymi rozwiązaniami unieszkodliwiania zanieczyszczeń płynnych z gospodarstw domowych
Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z najistotniejszych elementów polityki ekologicznej i polityki ekonomicznej Polski, zwłaszcza po wejściu Polski do państw unijnych. Jest to rezultat ograniczonych zasobów wodnych Polski, zbyt dużego zużycia wody oraz wytwarzania dużej ilości odpadów płynnych.

oczyszczalnia przydomowa

Źródło: klargester.pl
W sytuacji większości obszarów gmin miejskich, problem usuwania i zneutralizowania ścieków, rozwiązywany jest poprzez zbiorcze oczyszczalnie ścieków. Natomiast w sporej części gmin wiejskich, budowanie systemu usuwania i wyeliminowania nieczystości (przekonaj się co sprzedaje Mar Agency Sp. z o.o.) płynnych wciąż jest obecnym i palącym problemem gospodarki wodno-ściekowej. Regiony gmin wiejskich, cechują się w znacznej mierze rozciągniętą zabudową oraz skomplikowaną topografią terenu.

W związku z tym, budowanie zbiorczych oczyszczalni ścieków, jest często nierentowne, a nawet niewykonalne. Dlatego też, dla sporej części gmin wiejskich, jedynym rozwiązaniem usuwania i zlikwidowania nieczystości płynnych mogą być jednostkowe systemy oczyszczania ścieków jak . Indywidualna oczyszczalnia ścieków odpowiada za unieszkodliwianie ścieków bytowo-gospodarczych, w stopniu określonym w odpowiednich normach prawnych.

Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków, niesie ze sobą duże koszty finansowe w porównaniu do zbiornika bezodpływowego. Zbiornik bezodpływowy jest rozwiązaniem właściwszym z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. Zbiornik bezodpływowy daje sposobność osiągnięcia wysokiego stopnia odprowadzania ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Autor: wfeiden
Źródło: http://www.flickr.com/

Na rynku mamy parę typów przydomowych oczyszczalni ścieków – oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym, gruntowo-roślinne, z osadem czynnym oraz ze złożem biologicznym czyli oczyszczalnie ekologiczne. Obiekty te potrafią obsługiwać do 50 użytkowników. Strategicznym kryterium wyboru rozwiązania technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków, powinien być mimo wszystko wzgląd ekologiczny, tzn. produktywne oczyszczanie (przetestuj oczyszczalnie osiedlowe na maragency.pl) ścieków, tak aby środowisko, w myśl reguły zrównoważonego rozwoju, pozostało w stanie nietkniętym. Montowanie warto zamówić w doświadczonej firmie instalatorskiej, która zagwarantuje dokładne wykonanie oczyszczalni i właściwy jej rozruch. Producent biologicznych oczyszczalni ścieków zapewnił prostotę ich sterowania i rzadkie, nie częściej aniżeli raz na 6 miesięcy serwisy.