Praca inżyniera kontraktu jest niezwykle ważna i kluczowa jeśli chodzi o zatwierdzenie budowy

Praca inżyniera kontraktu jest niezwykle ważna i kluczowa jeśli chodzi o zatwierdzenie budowy
W naszym kraju, dzięki dofinansowaniu unijnemu utworzono jak dotąd wiele ciekawych inwestycji budowlanych. Przedsięwzięcia takie zwykle są projektowane zarazem z uwzględnieniem krajowego prawa budowlanego, jak i w zespół z prawem unijnym, które w wielu przypadkach jest dużo bardziej restrykcyjne. Stąd też bardzo ważna jest stała kontrola i nadzór nad powstawaniem tego rodzaju nieruchomości, na wszystkich etapach. Tym trudni się inżynier kontraktu.

plac budowy

Autor: booledozer
Źródło: http://www.flickr.com

Inwestor, który przeznacza określone pieniądze na wybudowanie wytrzymałego i funkcjonalnego budynku musi mieć pewność, że będzie spełniał on wymagane normy – nie tylko związane z bezpieczeństwem, stąd wymagane są badania wytrzymałościowe. Istnienie tego rodzaju stanowiska jak inżynier kontraktu jest w tym wypadku konieczne. Osoba czy też raczej zespół osób odpowiedzialnych za nadzorowanie budowy, mają na celu ustalenie czy jest ona wykonywana należycie i zgodnie z prawem oraz obowiązującymi normami. Obecność tego rodzaju instytucji w trakcie i po zakończeniu budowy jest gwarancją, że inwestycja będzie wykończona zgodnie z obowiązującym kontraktem i obowiązującymi procedurami, w tym także unijnymi. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy inwestycja jest finansowana przy udziale środków unijnych, które powinny być odpowiednio i rzetelnie rozliczone.

Czym zajmują się osoby, które wchodzą w ramy niniejszego zespołu? Oczywiście podstawą jest nadzór techniczny nad realizowanymi robotami budowlanymi i jakością ich wykonania.

Czy potrzebujesz kolejnej porcji tego typu informacji podanych w tak samo wygodny sposób? Żaden problem – kliknij ten link – zalecamy ten tekst (http://bmeters.pl/pl/podzielniki_ciepla_i_kosztow_ogrzewania/259/)!

Istotne są także badania wytrzymałościowe, które obrazują zależności między używanymi materiałami konstrukcyjnymi, a oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wpływających na ich obciążenie, czy odkształcenie.

Robotnik

Autor: David McSpadden
Źródło: http://www.flickr.com

Wspomniany (ciąg dalszy tego zagadnienia – http://www.olszewscy.org.pl/) nadzór związany jest również ze sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem stosowania procedur unijnych oraz prawa budowlanego na wszystkich etapach powstawania nieruchomości. Rola inżyniera kontraktu jest więc niezwykle ważna i kluczowa w przypadku zatwierdzenia budowy.
W skład grupy zajmującej się powyższymi zadaniami wchodzą zarówno inspektorzy, jak i specjaliści w swojej dziedzinie, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze kontroli robót budowlanych. Zadbanie o ich obecność w czasie trwania budowy każdej nieruchomości jest więc kluczowe i coraz częściej konieczne podczas wykonywania tego rodzaju prac.