Różnice w pojęciach audytu jakości i inżyniera kontraktu. Co to jest, co je wyróżnia, kiedy są niezbędne?

Różnice w pojęciach audytu jakości i inżyniera kontraktu. Co to jest, co je wyróżnia, kiedy są niezbędne?
Przy wszystkich wielkich pracach budowlanych niezbędny jest dogląd i dbałość o właściwe realizowanie przedsięwzięcia. Aby mieć możliwość prawidłowego zrealizowania celu musimy przedsięwziąć odpowiednie kroki.

kontrola

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Co to jest audyt jakości

Definicja audytu pochodzi od łacińskiego wyrazu auditio, znaczącego „słuchanie”. Pierwotnie audytem była wyłącznie weryfikacja dokumentacji księgowej, w późniejszych czasach objął także zarządzanie jakością.

Bez zwłoki zobacz na stronie (swiatnieruchomosci.pl/) inne tego rodzaju posty. Tam również przeczytasz coś pasjonującego, gdyż prezentuje ona podobną problematykę.

Audyt jakości to wszelkie zabiegi mające za zadanie dowiedzenie się czy całość zamierzonych ustaleń jest skutecznie realizowana, zgodnie obowiązujących norm. Jest to zachowanie metodyczne, niezawisłe i w jego wyniku ma powstać dowód na temat stanu spełnienia zaplanowanych celów.

Zaciekawiły Cię notki opisane w naszym wątku? Jeśli tak, to czytaj także producenci schodów drewnianych analogiczne wiadomości, tyczące się tego tematu. Zachęcamy Cię do przeczytania do nowej strony.

Nie jest to inspekcja, w skutek której mogą wystąpić sankcje w stosunku do załogi. Mają wspierać wykrywanie nieprawidłowości warunków w firmie, daje również szansę na udoskonalenie sprawności podejmowanych zadań. Jednostka wykonująca audyt jakości, w zupełnym odwrotności niż inżynier kontraktu, nie ponosi odpowiedzialności za strefę wystawioną audytowi.

wylewanie betonu

Autor: Claus Rebler
Źródło: http://www.flickr.com

Czym się charakteryzuje inżynier kontraktu

Inżynier kontraktu to mimo pozorom nie jest tylko jedna postać, to grono specjalistów opiekujących się inwestycją budowlaną. Zakres obowiązków inżyniera kontraktu (strona www) jest tak wielki, że jedna osoba nie ma możliwości by zająć się wszystkimi celami. Główne zadania inżyniera kontraktu to nadzór nad kompletem dokumentacji, nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i właściwą jakością ich wykonania.

Ponieważ przytoczona posada wstąpiła w życie kiedy nasze państwo wstąpiło do Unii Europejskiej, dlatego jej kluczowym celem jest weryfikacja poprawności użycia procedur wymaganych przez Unię Europejską, jak również uzupełnienie wszystkich formalności. Często przedsięwzięcia przy których potrzebny jest inżynier kontraktu są dofinansowywane przez Unię, dlatego obecność inżyniera kontraktu to zabezpieczanie, że wszystkie zadania zostaną wykonane na czas, a ich tok będzie taki sam jak ten uprzednio ustalony, ponad to mamy przekonanie, że z każdego momentu prac zostanie doręczona właściwa dokumentacja. Wszystkie te działania mają usprawnić przebieg działań, a w końcowej części dać możliwość łatwego rozliczenia się z otrzymanej zapomogi.