W jaki sposób przygotować się do kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego?

W jaki sposób przygotować się do kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego?
Prowadzenie firmy, abstrahując od zdolności biznesowych, wymaga niemało

cierpliwości. Organizowanie wielu przewidzianych przepisami zadań absorbuje masę czasu. Wystarczy napomknąć o procedurach związanych z rejestracją działalności. Wymaga ona długiego biegania od okienka do okienka. Już po zarejestrowaniu biznesu możemy spodziewać się sporadycznych inspekcji przeciwpożarowych, szczególnie jeżeli nasza aktywność związana jest z wytwórczością półproduktów łatwopalnych czy też w naszej firmie przebywają duże ilości ludzi.

gaśnica

Autor: Tonnerre Lombard
Źródło: http://www.flickr.com

Możemy się wtedy spodziewać szybkiej kontroli. Kto może dokonać podobnych kontroli? A więc jeśli idzie o ppoż Warszawa – zobacz, kontroli takich może dokonywać tylko upoważniony przez dowodzącego PSP w Warszawie strażak lub inna powołana przez niego osoba. Bez względu na to czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie lub jakiejś innej miejscowości, inspektor ma obowiązek powiadomić posiadacza firmy sprawdzanej o przewidywanych działaniach na tydzień przed dokonaniem kontroli (w nadzwyczajnych wypadkach na 3 dni przed kontrolą).

Kontroler sprawdzi szerokość oraz oznakowanie (http://www.malowanielinii.com/oznakowanie/oznakowanie-poziome-parkingu-podziemnego/) korytarzy ewakuacyjnych, skontroluje czy drzwi ewakuacyjne są nie są zagrodzone, dokona kontroli gaśnic pod względem wymagań formalno-prawnych. Z pewnością zostaniemy przywołani do okazania pisma zwanego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Inspektor sprawdzi poprawność tego pisma, jego zgodność ze stanem faktycznym (na pismo to składają się m.in. mapki sytuacyjne). Przygotowaniem takiej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zajmują się sprofilowane firmy. By przygotować ten dokument trzeba wyselekcjonowanej jednostce dostarczyć stosownych danych, takich jak dokumentacja stanu technologicznego budynku, czy też informacje na temat prowadzonej działalności jak też o potencjalnych rejonach zagrożenia wybuchem.

Jeśli niniejszy artykuł Cię zainteresował, to wejdź na ten link – zobaczysz tam użyteczny tekst, który zapewne uznasz za ciekawy.

Jeśli są dostępne plany, rysunki technologiczne budynku – również i one. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (więcej informacji) wyznacza między innymi lokalizacje zbiórki w razie przymusu ewakuacji, definiuje metody działania w wypadkach zagrożenia pożarem itp.. Notacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego regulują też zasady konserwacji i termin przeglądów technologicznych przyrządów jak też infrastruktury przeciwpożarowej.