W obiektach, w których mieszka wiele ludzi, niezbędnie muszą zostać zainstalowane czujniki do wykrywania ognia

W obiektach, w których mieszka wiele ludzi, niezbędnie muszą zostać zainstalowane czujniki do wykrywania ognia
Niejednokrotnie dowiadujemy się o rozmaitych pożarach budynków, w tym domów mieszkalnych. Najgorsze jest to, że w pożarach tych czasami giną ludzie. Jak się okazuje, bardzo wielu z nich można skutecznie uniknąć. Warto zatem przekonać się, w jaki sposób zapobiegać różnorakim wypadkom powodowanych ogniem.

alarm przeciwpożarowy

Autor: Ben Schumin
Źródło: http://www.flickr.com

Przede wszystkim w każdym obiekcie, szczególnie użytku publicznego, powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Niezbędna instrukcja może być bardzo pomocna i w niektórych sytuacjach powinna nas ochronić przed nieszczęśliwymi przypadkami, a równocześnie pozwolić zdobyć wiedzę na temat stosownego zachowania w sytuacji wystąpienia ognia. Przydatny będzie również sprzęt PPOŻ.

Musimy pamiętać, iż zarówno w domu, jak również w biurze czy przestrzeniach publicznych, w bardzo prosty sposób można skutecznie przeciwdziałać pożarom (zobacz: drzwi ogniowe). W głównej mierze nie powinniśmy wrzucać niedopałków od razu do kosza na śmieci.

Koniecznie zobacz tekst, w którym również odnajdziesz wiadomości traktujący o prezentowanej w tym artykule sprawie. Niewątpliwie jest tam coś interesującego dla Ciebie.

Jeśli palimy papierosy wewnątrz pomieszczeń, musimy wyrzucać wszystkie niedopałki, popiół oraz spalone zapałki. Nigdy nie należy pozostawiać ich w zasięgu ręki dzieci.

Kontroler skontroluje szerokość oraz oznakowanie (zobacz) korytarzy ewakuacyjnych, sprawdzi czy drzwi ewakuacyjne są nie są zagrodzone, przeprowadzi kontrolę gaśnic pod względem formalno-prawnym. Z całą pewnością zostaniemy przywołani do okazania pisma zwanego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Kontroler skontroluje prawidłowość tego pisma, jego zgodność ze stanem faktycznym (na dokument ten składają się m.in. mapki sytuacyjne). Przygotowaniem takiej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zajmują się sprofilowane jednostki. By przygotować ten dokument trzeba wyselekcjonowanej jednostce dostarczyć odpowiednich informacji, tj. specyfikacja stanu technologicznego budynku, czy też dane na temat prowadzonej działalności oraz o ewentualnych strefach zagrożonych wybuchem.

Co roku musimy sprawdzać system ogrzewania, jeżeli posiadamy elektryczne ogrzewanie. Trzeba również w odpowiedni sposób wyciągać wtyczki z kontaktu i absolutnie nigdy nie należy zastępować bezpiecznika domowej metody urządzeniem. W przedsiębiorstwach tego typu usługi BHP są standardem, a w zaciszu domowym nierzadko o to nie dbamy.

We wszelkich obiektach, gdzie ryzyko wystąpienia ognia jest bardzo duże, powinny być przechowywane koce przeciwpożarowe lub też gaśnice. W budynkach, w których codziennie znajduje się bardzo dużo ludzi, niezbędnie muszą zostać zainstalowane urządzenia do wykrywania dymu.

Oczywiście w bardzo wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać pożarom, jakie powstają z wielu przyczyn, nie tylko przez nieodpowiedzialne działania ludzi. Należy jednak zachować właściwą ostrożność oraz zdrowy rozsądek i można uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń.

Źródło: