Wspólnota mieszkaniowa oraz administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi – pojęcia, o których powinien coś wiedzieć każdy posiadacz lokalu

Wspólnota mieszkaniowa oraz administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi – pojęcia, o których powinien coś wiedzieć każdy posiadacz lokalu
Nabycie nieruchomości jest dla każdej osoby sporą radością związaną z posiadaniem własnych czterech kątów. Jest to również duże wyzwanie związane z przejęciem wielu praw i zadań dotyczących posiadaczy nieruchomości, z których często obywatele nie zdają sobie sprawy. Jednym z nich jest należenie do wspólnoty mieszkaniowej.

Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa jest społecznością posiadaczy lokali, które znajdują się w konkretnej nieruchomości. Jest to zwykle jeden budynek razem z terenem, który go otacza. Jest to pod względem prawnym organizacyjna jednostka, która nie ma osobowości prawnej. Przystępują do niej wszystkie jednostki przymusowo w chwili gdy nabywa się prawa do lokalu. Wspólnota mieszkaniowa, mimo iż nie ma osobowości prawnej może zaciągać zobowiązania, być pozywana oraz sama pozywać czy również podpisywać umowy.

Jeśli zafascynował Cię niniejszy tekst, to odwiedź www plisy tarchomin a tam oczekują na Ciebie wiadomości godne zainteresowania. Zobacz je – będziesz niezwykle zadowolony!

wspólnota mieszkaniowa (Łódź)

Powstaje ona już w momencie oddzielenia pierwszego mieszkania z mocy prawa. Do zobowiązań ludzi należących do wspólnoty mieszkaniowej należą między innymi pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem części wspólnej jak i swojego lokalu czy także respektowanie porządku. Zobacz też wspólnoty mieszkaniowe obsługiwane przez MagnisCentrum w Łodzi.

Kto zarządza wspólnotami mieszkaniowymi?

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi dokonuje się poprzez wybór przez jednostki należące do wspólnoty mieszkaniowej zarządu, który zajmuje się utrzymaniem budynku wspólnoty. Zarząd można obrać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to polecenie zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi jednostce prawnej bądź fizycznej posiadających stosowną licencję zarządcy. Taką jednostkę ustanawia się przeważnie na kilka lat i konieczna jest do tego odpowiednia umowa notarialna. Natomiast drugim wyjściem jest wybór zarządu spomiędzy właścicieli lokali określonej wspólnoty lub ludzi z zewnątrz – więcej. Wspólnota mieszkaniowa sprawdza zarząd. Każdy jej działacz ma sposobność wglądu w całą dokumentację administrowaną przez zarządcę. Wspólnota może też mianować tzw. radę wspólnoty, która w systematycznych zebraniach może odbierać od zarządcy sprawozdania z jego czynności.