Wstępne techniki przystosowywania placu budowy

Wstępne techniki przystosowywania placu budowy
Na co dzień mamy okazję zauważyć sporo maszyn i robót budowlanych w miejscach dużych inwestycji, już na samym początku budowy. Są to duże, złożone konstrukcje mechaniczne, którym zwykle nie możemy przyglądnąć się z bliska.

grunt, prace, budowa

Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com
Pewnie nie ma osoby, która chociaż raz niegłowiłaby się nad funkcją takiej maszyny oglądając ją na placu budowy.

Zobacz też inną bazę treści poruszających niniejszy wątek – bez obaw – wejście za darmo (http://www.czasnaokna.pl/bramy-dwuskrzydlowe/), zatem kliknij ten odnośnik!

Tymczasem, zależnie od przeznaczenia, maszyny pełnią bardzo ważną funkcję w miejscu, w którym są używane. Skoncentrujemy się teraz na podstawowym działaniu, a mianowicie na preparacji gruntu pod budowę. Wzmocnienie gruntu jest podstawowym zabiegiem wstępnego stadium budowania budynku mieszkalnego (Spoiwex), dużych obiektów jak np. galerii handlowych, stadionów, hali targowych czy otaczających nas ze wszystkich stron dróg asfaltowych, bądź dojazdowych.

Wzmocnienie gruntu ma na celu przygotowanie podłoża budowli poprzez zmaksymalizowanie jego nośności, zminimalizowanie ściśliwości, wzrost nośności, zmniejszenie porowatości. Takie działania mają na celu możliwie największe zniwelowanie wodoprzepuszczalności, wzrost oporu, zmniejszenie parcia oraz poprawę stabilizacji gruntu. Istnieje wiele metod umacniania gruntów. Zaliczają się do nich między innymi: zagęszczanie gruntów, stabilizacja gruntów, konsolidacja gruntu, zbrojenie gruntów, stosowanie zastrzyków, zamrażanie i spiekanie gruntów itp. Jednym z najprostszych i najtańszych technik jest zagęszczanie gruntów. Odbywa się to poprzez ubijanie gruntu maszynami o zróżnicowanych strukturach walca i pod określonym naporem. Skutkuje to tym, że teren jest mocniejszy nawet do 50cm głębokości podłoża (zagęszczanie gruntów).

prace budowlane

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Kolejnym bardzo ważnym sposobem jest stabilizacja gruntów. Proces ten odbywa się przy sporządzeniu stosownej mieszanki spojonej hydraulicznie przy optymalnej wilgotności.

Chciałbyś znaleźć coś innego na omawiany na tej stronie temat? Kliknij tu – ta ważna strona niewątpliwie może rzucić nowe światło!

Taka mieszanka pozwala na uzyskanie odpowiednich parametrów wytrzymałościowych podłoża. Do ustabilizowania stosowane są takie materiały jak: beton, wapno lub popioły lotne. W sprzedaży są również gotowe spoidła takie jak np. Siliment, Teramix, Lipidur, Tefra.

Posiadanie znajomości technologii wzmacniania podłoża jest bardzo ważną kwestią, jeśli planujemy budowę domu czy tylko chcemy wzmocnić drogę dojazdową do garażu ( gruntu). Należycie przystosowane podłoże zapewnia solidność i trwałość postawionych na nim budynków.